ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Hotline: 0937 688 958 

NHÀ ĐẦU TƯ START-UP CÔNG NGHỆ SỐ


Khóa đào tạo
Chương trình do VINASA, CLB Đầu tư Công nghệ số (VDI) và Văn phòng 844 tổ chức, đặc biệt  dành cho: 
* Online |  24-26 / 09 / 2021
* Thời lượng: 06 Buổi

* NHÀ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP
* C-LEVELS DN CÔNG NGHỆ

VƯỜN ƯƠM / ACCELERATORS  *
QUỸ ĐẦU TƯ  *
MỤC TIÊU

Cung cấp kiến thức cơ bản đề đầu tư Startup số:
hình thức, định giá, liên kết đầu tư, hậu đầu tư.
Thông tin về thị trường và xu hướng đầu tư 
Startup số Việt Nam, Khu vực.
Xây dựng được Network về đầu tư Startup số.
Mr. Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐSL VINASA, Chủ tịch Tập Đoàn FPT  

GIẢNG VIÊN & DIỄN GIẢ

Mr. Nguyễn Đình Thắng
Chủ tịch CLB Đầu tư Công nghệ Số (VDI)
Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
  
Mr. Mai Duy Quang
Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc TFI  
Ms. Lê Hàn Tuệ Lâm
Giám đốc Quỹ đầu tư NEXTRANS
Mr. Trần Mạnh Công
Giám đốc Đầu tư G-Group, Đồng Sáng lập/thành viên Hội đồng Quản trị TFI, F88, Tima, Gpay
  
Mr. Trịnh MInh Giang
Chủ tịch VMCG, CEO VTI Cloud
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile

NỘI DUNG

Chương trình được thiết kế riêng dành cho các nhà đầu tư lĩnh vực Startup công nghệ

Sáng 24-09-2021
Chuyên đề 1: Thị trường & Xu hướng đầu tư khởi nghiệp
- Khai giảng - Định hướng khóa học
- Thị trường Thế giới, Châu Á, Việt Nam
- Các lĩnh vực công nghệ thu hút đầu tư
- Xu hướng đầu tưChiều 24-09-2021
Chuyên đề 2: Giới thiệu tổng quan về đầu tư
- Đầu tư thiên thần là gì 
- Cấu trúc deal
- Vòng đời và quy trình đầu tư 
 - Các hình thức đầu tư thiên thần

Sáng 25-09-2021
Chuyên đề 3: Cap Tables và các điều khoản, hợp đồng đầu tư
- Cap Tables, cấu trúc cổ đông startup
- Đàm phán đầu tư, ảnh hưởng của termsheet đến lợi nhuận đầu tư


Sáng 26-09-2021
Chuyên đề 5: Board & Exit
- Hội đồng cố vấn và kiểm soát hoạt động
- Quyền và nghĩa vụ advisory board
- Exit, tìm kiếm và chuẩn bịChiều 25-09-2021
Chuyên đề 4: Liên kết và kết nối đầu tư
- Quy trình tìm kiếm đầu tư 
- Định giá và lợi nhuận đầu tư
- Hướng dẫn Due Diligent cơ bản
- Termsheet và quy trình chốt hợp đồng đầu tư


Chiều 26-09-2021
Chuyên đề 6: SEMINAR: XU HƯỚNG ĐẦU TƯ STARTUP CÔNG NGHỆ VIỆT
Giảng viên
Mr. Nguyễn Đình Thắng
Ms. Lê Hàn Tuệ Lâm
Giảng viên
Mr. Trịnh Minh Giang
Giảng viên
Ms. Lê Hàn Tuệ Lâm
Giảng viên
Mr. Mai Duy Quang
Giảng viên
Mr. Trần Mạnh Công
Diễn giả
Đăng ký
Nội dung: Giao lưu với các nhà đầu tư, Giảng viên & Trao Giấy chứng nhận
- Mr. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐSL VINASA, Chủ tịch Tập Đoàn FPT
- Mr. Mai Duy Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc TFI  
- Ms. Lê Hàn Tuệ Lâm, Giám đốc Quỹ đầu tư NEXTRANS
- Mr. Trịnh Minh Giang, Chủ tịch VMCG
- Mr. Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch VDI, Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

HỌC PHÍ

6.000.000 vnđ/học viên

HỘI VIÊN VINASA
70%
Giảm
VINASA & 844 hỗ trợ 

HỘI VIÊN VDI
70%
Giảm
VDI & 844 hỗ trợ

ĐĂNG KÝ SỚM
1.000.000 vnđ
* Trước ngày 6.9.2021
*không áp dụng cho Hội viên VINASA & VDI
Giảm
còn: 2.000.000 vnđ/học viên
còn: 2.000.000 vnđ/học viên
Đăng ký
Đăng ký
Đăng ký

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ CÒN LẠI
© Copyright VINASA ACADEMY | All Right Reserved. VINASA
CLB ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ - VDI

Được Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) thành lập nhằm tập hợp các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ đầu tư, thúc đẩy, hỗ trợ các tech startup Việt Nam về TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ, VÀ THỊ TRƯỜNG
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐMST - ISEV

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) - ISEV được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 đánh dấu động thái cụ thể của Chính phủ để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức, số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel : +84-24 3577-2336 / 8 | Fax : +84-24 3577-2337
Email: academy@vinasa.org.vn | Website : www.academy.vinasa.org.vn

VỀ CHÚNG TÔI